สร้างคุณค่าในตัวเองและแบ่งปันสู่คนรอบข้าง

 

คนเรานั้นเกิดมาล้วนมีชีวิตที่มีค่าด้วยกันทั้งนั้นแต่ในบางครั้งเราก็อาจจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่อาจจะทำห้เรานั้นรู้สึกไม่มีค่าหรือรู้สึกสิ้นหวังในชีวิต ดังนั้นแล้วการสร้างคุณค่าในชีวิตและการสร้างคุณค่าในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนอกจากจะเป็นผลดีทางใจของเราแล้วนั้นยังสามารถเป็นกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่รอบรอบข้างในการหันมาสร้างคุณค่าในชีวิตและเพิ่มคุณค่าใหตัวเองอีกด้วย  ซึ่งคุณค่าในชีวิตนั้นถึงแม้จะเป็นสิ่งที่มีมาอยู่แล้วแต่การสร้างให้เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งทีดี เพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวของเรา

การยิ้ม บางคนอาจจะสงสัยว่าการนยิ้มนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าในตัวเองได้อย่างไร การยิ้มเป็นการแสดงออกถึงควาสุขดังนั้นแล้วเมื่อเรายิ้มแย้มอยู่เสมอ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่เป็นการสร้างคุณค่าในตัวเองเท่านั้นการยิ้มยังเป็นการสร้างสิ่งดีดีให้แก่คนรอบข้างด้วย เพราะถ้าโลกเรานั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มในทุกๆวันนั่นหมายถึงว่าทุกคนบนโลกมีความสุขและรู้ถึงคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันนั่นเอง

การไม่คิดถึงแต่ตัวเองก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าทั้งตัวเองและคนต่อคนรอบข้าง เมื่อเราคิดถึงคนอื่นด้วย แสดงว่าเรานั้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอที่จะนึกถึงคนรอบขข้างและเมื่อคนรอบข้างได้รับสิ่งดีดีจากเราคนรอบข้างนั้นก็จะมีกำลังใจในการต่อสู้และนึกถึงคุณค่าของตัวเอง

แบ่งเวลาให้ตัวเองและคนรอบข้างด้วย การแบ่งเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญการแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเป็นการเพิ่มคุณค่าใหกับชีวิติย่างหนี่งถ้าหากวันใดเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าลองออกไปทำอะไรที่ชอบแล้วเราจะนึกได้ว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าที่สุดและไม่ได้มีคุณค่าต่อตัวเองเท่านั้นแต่ถ้ามีการแบ่งปันเวลาของตัวเองเพื่อใช้กับคนรอบข้างด้วยก็จะทำเกิดทั้งคุณค่าในตัวเราและคุณค่าต่อคนรอบข้าง

การดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การดูและรูปร่าง เป็นสิ่งที่จะสามารถเพิ่มคุณค่าและเมื่อเรามองย้อนดูตัวเองแล้วนั้นเราก็จะรู้สึกมีคุณค่าที่เรานั้นได้พยายามในการจะทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพรวมถึงรูปร่างหน้าตา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต

การรู้จักชื่นชมตัวเองและผู้อื่น เมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนรอบข้างประสบความสำเร็จหรือความตั้งใจมีการบรรลุเป้าหมายแล้วการชื่นชมเป็นสิ่งที่จะสามารถเพิ่มคุณค่าและทำให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกได้ว่าพวกเขานั้นมีคุณค่าเพราะจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้รับคำชมรวมถึงตัวเองด้วยหัดชมบ่อยๆให้เป็นนิสัยเพราะไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ดีที่คนรอยข้างได้รับแล้วจะรู้สึกดีด้วยนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  เว็บหวยออนไลน์อันดับ1