เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน มันคืออะไรเรามาดูกันเลยคะ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนนั้น มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อทดแทนพลังงานธรรมชาติ ที่ถ้าเราใช้มากจนเกินไปจะทำให้พลังงานธรรมชาติเหล่านั้นหมดไปจากโลกได้ แต่บางอย่างก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาพลังงานจากธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถนำแปลงเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ได้เลยโดยที่สามารถนำมาหมุนเวียนมาใช้ได้ตลอด เพราะว่าแสงอาทิตย์มันไม่มีวันที่จะดับสลายไป หรือถ้าหากว่ามันหายไปตอนกลางคืน ก็สามารถกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ตอนช่วงกลางวันไว้ใช้สำหรับตอนกลางคืนได้ด้วย และพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะว่ามันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ จะบอกได้ว่า คนที่คิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานั้นเป็นคนที่เก่งมากๆเลยที่เดียว

ซึ่งมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ต้องมีพลังงานลมนั้นเอง ซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่มีการนำเอาพลังงานนี้มาใช้ตั้งแต่สมัยอียิปโบราณซึ่งก็มีคุณลักษณะที่คล้ายๆกับพลังงานแสงอาทิตย์ คือ การนำเอาพลังงานธรรมชาติมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด คือ การที่เอากังหันลม มาเก็บพลังงานจลไว้ เพื่อจะแปลงไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ เช่น    ไฟฟ้า หรือจะเป็นอีกอย่างก็คือ พลังงานกล

ซึ่งกังหันลมนั้นจะมีสองรูปแบบคือ กังลมที่ใช้ในการดูดน้ำ หรือจะเป็นกังหันลมแบบจ่ายไฟนั้นเอง จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนนั้นมีประโยชน์มากๆต่อมนุษย์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ เกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานต่างๆจนทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่ทำลายธรรมชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม

เราก็ต้องรู้จักรักษาธรรมชาติเพื่อให้อยู่กับเราไปตลอดโดยการไม่ตัดไม้ทำลายป่า เพราะถ้าหากทำลายธรรมชาติแล้วนั้น เราก็จะไม่มีพลังงานเหล่านั้นมาให้เราใช้ในวันข้างหน้าอีกต่อไป อย่างเช่นปัจจุบันที่คนเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากจนเกินไปแล้วไม่รู้จักรักษา มันก็เกิดโรคร้อน ซึ่งเทคโนโลยีการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน เพราะปัญหาภาวะโลกร้อนมันเกิดจากมลภาวะที่เกิดจากรถยนต์ที่มากจนเกิดไป

ถ้าหากถามว่ารถยนต์เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อน หรือถ้าหากจะถามว่าโลกร้อนเกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยี ผู้เขียนก็คงจะตอบได้ว่า เทคโนโลยีเกี่ยวข้องเต็มๆเลย เพราะว่าเทคโนโลยีมันก็คือรถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนนและพ่นควันพิษออกมาเป็นจำนวนที่มากจนเกินไป

จนทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก หรือเรียกอีกอย่างว่า ภาวะโรคร้อนนั้นเอง ซึ่งมันเป็นอันตรายมากจริงๆกับมนุษย์ เพราะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ เช่น สภาพอากาศ โรคต่างๆ ฉะนั้นเราต้องรู้จักรักษาโลกของเราโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่านั้นเอง

 

ขอบคุณ  เว็บหวยหุ้นไทย 4 รอบ  ที่ให้การสนับสนุน